Hongiston historiaa

Alvar Aallon Hongisto

Alun perin Hongiston alue on ollut vuonna 1943 perustetun Yhteissisu Oy:n aluetta, jolloin kokonaissuunnittelusta vastasi arkkitehti Alvar Aallon suunnittelutoimisto. Alvar Aalto laati alueelle useita vaihtoehtoisia suunnitelmia, mutta mikään niistä ei toteutunut kokonaisuudessaan. Toteutuneita rakennuksia ovat kolme rivitaloa, kahdeksan pientaloa, johtajan asuintalo sekä kolmikerroksinen kerrostalo. Näistä ainakin johtajan asuintalo ja kolmen rivitalon ryhmä ovat Alvar Aallon suunnittelemia. Toteutuneelta osaltaan alue on arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja edustaa arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (Hämeenlinnan ja Hattulan rakennuskulttuuriselvitys, Kyliä ja kortteleita, 2003). Hongiston alueella sijaitsevat pientalot ovat ainoat Alvar Aallon suunnittelemat kohteet Hämeenlinnassa.

Näillä sivuilla julkaistu arkkitehti Alvar Aallon alkuperäisaineisto on julkaistu The Alvar Aalto Foundation:n luvalla ja aineiston osittainenkin lainaaminen tai kopiointi ilman The Alvar Aalto Foundation:n lupaa on tekijänoikeuslain nojalla kielletty.


Hongiston arkeologia

Hongistossa on toimitettu arkeologinen inventointi museoviraston toimesta 8.-9.10.2007. Myös mahdollisuutta, että Kuninkaantie olisi aikananaan kulkenut Hogiston alueen läpi, on tutkittu, mutta todettu mahdottomaksi.

Arkeologiset dokumentit